Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi


Książka teleadresowa Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi

Dyrekcja Urzędu

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Lucyna Glaner
Dyrektor PUP
lglaner(at)pup.tuchola.pl 52 5590802 201
Jadwiga Łyczywek
Zastępca Dyrektora PUP
jlyczywek(at)pup.tuchola.pl 52 5590812 202

Sekretariat

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Stanowisko ds. pracowniczych   52 5590800 201
Stanowisko ds. administracyjnych   52 5590801 201

Dział ewidencji i świadczeń

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy   52 5590808 - 809 parter
Stanowisko naliczania świadczeń   52 5590811 parter

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Anna Mucha
kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
realizuje wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia dla osób 50/60+
amucha(at)pup.tuchola.pl 52 5590815 parter
Justyna Nadobna
doradca zawodowy
jnadobna(at)pup.tuchola.pl 52 5590817 II piętro pok. 203
Maciej Kozłowski
doradca zawodowy
mkozlowski(at)pup.tuchola.pl 52 5540002 II piętro pok. 207
Lucyna Czapiewska
doradca zawodowy
lczapiewska(at)pup.tuchola.pl 52 5540002 II piętro pok. 206
Jarosław Sobek
pośrednik pracy, doradca klienta- realizuje wnioski o roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, bony stażowe, Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy
jsobek(at)pup.tuchola.pl 52 5590805 II piętro pok. 204
Anna Siniło
specjalista ds. programów- realizuje wnioski o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, pożyczki na utworzenie st. pracy BGK, dotacje FP, EFS, grant (telepraca), świadczenia aktywizacyjne, pozyczka na podjęcie działalności gospodarczej BGK, Tarcza antykryzysowa: niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
asinilo(at)pup.tuchola.pl 52 5590807 II piętro pok. 205
Katarzyna Sobiech
pośrednik pracy, doradca klienta - realizuje wnioski PFRON, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, szkolenia indywidualne i grupowe
ksobiech(at)pup.tuchola.pl 52 5590805 II piętro pok. 204
Wioletta Słupińska
stanowisko ds. programów rynku pracy, doradca klienta - realizuje wnioski o prace społecznie użyteczne
wslupinska(at)pup.tuchola.pl 52 5590810 poddasze- pokój nr 303
Marcin Remisz
pośrednik pracy, doradca klienta - wizyty osób, których nazwisko rozpoczyna się od liter: L, M, P, realizacja ofert pracy
mremisz(at)pup.tuchola.pl 52 5590814 parter stanowisko 5
Ilona Pieczka
pośrednik pracy, doradca klienta - wizyty osób, których nazwisko rozpoczyna się od liter:R, S, Ś, T, realizacja ofert pracy
ipieczka(at)pup.tuchola.pl 52 5590814 parter stanowisko 1
Iwona Kapanka
pośrednik pracy, doradca klienta - wizyty osób, których nazwisko rozpoczyna się od liter:A, B, C, D, E, F, W, realizacja ofert pracy
ikapanka(at)pup.tuchola.pl 52 5590816 parter stanowisko 3
Grażyna Klunder
pośrednik pracy, doradca klienta - wizyty osób, których nazwisko rozpoczyna się od liter: G, H, I, J, Ł, O,U, Ż, realizacja ofert pracy
gklunder(at)pup.tuchola.pl 52 5590816 parter stanowisko 2
Dorota Pril
pośrednik pracy, doradca klienta - wizyty osób, których nazwisko rozpoczyna się od liter: K, N, Z, realizacja ofert pracy
dpril(at)pup.tuchola.pl 52 5590818 parter stanowisko 4
Barbara Świetlik
inspektor powiatowy - zatrudnianie cudzoziemców
bswietlik(at)pup.tuchola.pl 52 5590813 II piętro pok. 209

Dział finansowo - księgowy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Główny księgowy   52 5590803 301
Księgowość   52 5590804 302

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Samodzielne stanowisko ds. kontroli   52 5590810 303

Samodzielne stanowisko ds. informatyki

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Informatyk   52 5590806 304

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę