Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi


Urząd

Informacje o urzędzie

Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
Plac Wolności 23
89-500 Tuchola 

Kontakt

tel.  52 5590800

fax  52 5590801

Elektroniczna skrzynka podawcza: www.praca.gov.pl

e-mail: pupmałpkatuchola.pl

NIP: 561-13-73-052

REGON: 092506593
 

Godziny urzędowania

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00  
 
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w godzinach 7:00 - 14:00
 


Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi nie rozpatruje korespondencji otrzymanej pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Zgodnie z ww. przepisem podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  1. osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W przypadku nie uzupełnienia wyżej wymienionych danych, sprawa nie będzie rozpatrzona.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę