Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi


Rejestracja przez Internet

PUP w Tucholi wstrzymuje przyjmowanie wniosków o udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej

PUP w Tucholi informuje, że wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania środków finansowych na bieżący rok.

Oferty pracy do upowszechnienia

Załączniki Oferty pracy do upowszechnienia

Ważne ! Informujemy, że za dzień 11 listopada dzień wolny stażystom nie przysługuje

Informujemy, że za dzień 11 listopada dzień wolny stażystom nie przysługuje. W załączeniu  pismo.   Załączniki pismo w sprawie dnia wolnego.pdf

PUP w Tucholi wstrzymuje przyjmowanie wniosków związanych z aktywizacją osób bezrobotnych.

Informujemy, że z powodu wyczerpania środków fiansowych w bieżącym roku, PUP w Tucholi nie przyjmuje wniosków od pracodawców i osób bezrobotnych o organizację staży, szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, bonów zasiedleniowych, dofinansowania wynagrodzenia dla osób 50+, bonów zatrudnieniowych oraz refundacji...

Wnioski o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, prosi osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności a zamierzające rozpocząć w 2018 r. własną działalność gospodarczą, rolniczą albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej i jednocześnie chciałyby skorzystać z...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę