Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi


Rejestracja przez Internet

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi informuje pracodawców, którzy zostali poszkodowani w wyniku ulew i wichur w nocy z dnia 11 - 12. 08.2017 o możliwości uzyskania wsparcia w ponownym uruchomieniu prowadzonej działalności w postaci robót publicznych na okres 2 miesięcy. Organizatorem tej formy pomocy będzie Powiat Tucholski, a wykonawcą...

Pomoc dla Poszkodowanych w Powiecie Tucholskim

Pomoc dla Poszkodowanych w Powiecie Tucholskim   Powiat Tucholski powołał Komitet Społeczny "Solidarni z Poszkodowanym", którego siedziba znajduje się w Tucholi ul. Pocztowa 7. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Anna Toby tel. 600 310 751. Specjalny numer konta bankowego: Odbiorca: Powiat Tucholski Nr...

ogłoszenie o naborze

Komendant Powiatowy Policji w Tucholi poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy referent Zespołu Administracyjno - Gospodarczego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi - Zaproszenie do składania wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego  „KFS"   Zaprasza pracodawców do składania wniosków o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego  pracowników  i pracodawcy   - Wnioski przyjmowane będą w okresie od...

Nabór wniosków o przyznanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w dniach : 01.08.2017 r. – 04.08.2017 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Jednocześnie informujemy, że osoby...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę