Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi


Nagłówek

Aktualności

Fabryka firm

Oferty pracy do upowszechnienia

Załączniki Oferty pracy do upowszechnienia

Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe bezrobotnych oraz zapotrzebowanie na zawody i specjalności wśród Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi zaprasza Pracodawców i osoby bezrobotne do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych oraz zapotrzebowanie na zawody i specjalności z uwzględnieniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych  wśród Pracodawców.    ...

PUP w Tucholi wstrzymuje przyjmowanie wniosków o udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej

PUP w Tucholi informuje, że wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z powodu wyczerpania środków finansowych na bieżący rok.

Ważne ! Informujemy, że za dzień 11 listopada dzień wolny stażystom nie przysługuje

Informujemy, że za dzień 11 listopada dzień wolny stażystom nie przysługuje. W załączeniu  pismo.   Załączniki pismo w sprawie dnia wolnego.pdf

PUP w Tucholi wstrzymuje przyjmowanie wniosków związanych z aktywizacją osób bezrobotnych.

Informujemy, że z powodu wyczerpania środków fiansowych w bieżącym roku, PUP w Tucholi nie przyjmuje wniosków od pracodawców i osób bezrobotnych o organizację staży, szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, bonów zasiedleniowych, dofinansowania wynagrodzenia dla osób 50+, bonów zatrudnieniowych oraz refundacji...

Wnioski o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, prosi osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności a zamierzające rozpocząć w 2018 r. własną działalność gospodarczą, rolniczą albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej i jednocześnie chciałyby skorzystać z...

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Informujemy, ze od dnia 27.10.2017 r. zostaje zawieszone  do odwołania przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 

Bezplatne szkolenia dla osób niepracujących

Osoby młode z terenu woj. kujawsko - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo) mogą uczestniczyć w projekcie Młodzi - wykształceni organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Wnioski o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego  „KFS"   Zaprasza pracodawców do składania wniosków o finansowanie działań...

Wyświetlanie 1 - 10 z 55 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę