Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi


Nagłówek

Aktualności

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi informuje pracodawców, którzy zostali poszkodowani w wyniku ulew i wichur w nocy z dnia 11 - 12. 08.2017 o możliwości uzyskania wsparcia w ponownym uruchomieniu prowadzonej działalności w postaci robót publicznych na okres 2 miesięcy. Organizatorem tej formy pomocy będzie Powiat Tucholski, a wykonawcą...

Pomoc dla Poszkodowanych w Powiecie Tucholskim

Pomoc dla Poszkodowanych w Powiecie Tucholskim   Powiat Tucholski powołał Komitet Społeczny "Solidarni z Poszkodowanym", którego siedziba znajduje się w Tucholi ul. Pocztowa 7. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Anna Toby tel. 600 310 751. Specjalny numer konta bankowego: Odbiorca: Powiat Tucholski Nr...

ogłoszenie o naborze

Komendant Powiatowy Policji w Tucholi poszukuje kandydatów na stanowisko: Starszy referent Zespołu Administracyjno - Gospodarczego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi - Zaproszenie do składania wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi w ramach środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego  „KFS"   Zaprasza pracodawców do składania wniosków o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego  pracowników  i pracodawcy   - Wnioski przyjmowane będą w okresie od...

Nabór wniosków o przyznanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w dniach : 01.08.2017 r. – 04.08.2017 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Jednocześnie informujemy, że osoby...

Oferty pracy do upowszechnienia

Załączniki Oferty pracy do upowszechnienia.

Ogłoszenie o naborze

Komendant Powiatowy Policji w Tucholi poszukuje kandydata na stanowisko: operator urządzeń przygotowania danych Zespołu ds. Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.

Spotkanie z pracodawcą - opiekun osób starszych

Dnia 30.06.2017r. o godzinie 10:00 Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi organizuje giełdę pracy (spotkanie z pracodawcą) na stanowisko: Opiekun osób starszych w Polsce/Niemczech/Wielkiej Brytanii

UWAGA

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od...

PUP w Tucholi prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zapraszamy podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producentów rolnych, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w ramach posiadanych  środków: Funduszu Pracy z algorytmu, Rezerwy Ministra –...

Wyświetlanie 1 - 10 z 37 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę