Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi


Rejestracja przez Internet

UWAGA

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od...

Oferty pracy do upowszechnienia

Załączniki Oferty pracy do upowszechnienia

PUP w Tucholi prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zapraszamy podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producentów rolnych, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w ramach posiadanych  środków: Funduszu Pracy z algorytmu, Rezerwy Ministra –...

PUP wznawia przyjmowanie wniosków o udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy  w Tucholi informuje,że wznawia przyjmowanie wniosków od osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków przeprowadzony będzie w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej RPO  i POWER oraz ze środków Funduszu Pracy. Wnioski...

Nabór wniosków o przyznanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi informuje, że nabór wniosków o przyznanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia odbędzie się w dniach 12.04.2017 r. - 14.04.2017 r. (wnioski, które wpłyną po tym...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę