Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi


Nagłówek

Aktualności

Oferty pracy do upowszechnienia

Załączniki Oferty pracy do upowszechnienia

Nabór wniosków o przyznanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi informuje, że nabór wniosków o przyznanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia odbędzie się w dniach 12.04.2017 r. - 14.04.2017 r. (wnioski, które wpłyną po tym...

Nabór wniosków o przyznanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi informuje, że nabór wniosków o przyznanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia odbędzie się w dniach 09.01.2017 r. - 12.01.2017 r. (wnioski, które wpłyną po tym...

Oferta pracy w Krajeńskim Parku Krajobrazowym

Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty do spraw ochrony przyrody, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Krajeńskim Parku Krajobrazowym. Szczegółowe informacje: http://kpk.bip.gmina.pl/index.php?id=33   ...

Wesołych Świąt

Projekt "Mobilni na rynku pracy - program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko - pomorskiego"

Zapraszamy do zapoznania się z projektem " Mobilni na rynku pracy - program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko - pomorskiego". Warto śledzić na Facebooku https://www.facebook.com/mobilniNEET/ , gdzie podawane są na bieżąco aktualności odnośnie projektu i rekrutacji. ...

Bezpłatne szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej IV, która oferuje bezpłatne konsultacje oraz szkolenia. Załączniki Oferta szkoleniowa ...

Dodatkowe 4 mln dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności (Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II)

Załączniki punkty kontaktowe kujawiak.pdf

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy ze środków RPO W-KP

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi w ramach środków  RPO W-KP dz. 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy. Tytuł projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (II). Zaprasza podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producentów...

Informacja o naborze wniosków na organizację staży i prac interwencyjnych

Informujemy, że przyjmujemy wnioski o organizację staży w ramach bonów stażowych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, staży i prac interwencyjnych.   Bony stażowe, staże i prace interwencyjne dla bezrobotnych do 30 roku życia finansowane będą ze środków Funduszu Pracy  przyznanych algorytmem, Staże i prace...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę