Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi


Książka teleadresowa Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi

Dyrekcja Urzędu

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Henryka Dziurzyńska
Dyrektor
hdziurzynska(at)pup.tuchola.pl 52 5590802 201
Jadwiga Łyczywek
Z-ca Dyrektora
jlyczywek(at)tuchola.pl 52 5590812 202

Sekretariat

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Stanowisko ds. pracowniczych   52 5590800 201
Stanowisko ds. administracyjnych   52 5590801 201

Dział ewidencji i świadczeń

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy   52 5590808 - 809 parter
Stanowisko naliczania świadczeń   52 5590811 parter

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Anna Mucha
kierownik CAZ- realizuje wnioski o bony na zatrudnienie, dofinansowanie wynagrodzenia dla osób 50+, refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia osób do 30 roku życia
amucha(at)pup.tuchola.pl 52 5590815 parter
Witold Obarzanek
specjalista ds.rozwoju zawodowego, doradca klienta instytucjonalnego, realizuje wnioski o bony i pożyczki szkoleniowe
wobarzanek(at)pup.tuchola.pl 52 5590818 hala główna, parter, stanowisko  4
Lucyna Czapiewska
doradca zawodowy, doradca klienta indywidualnego - obecnie na zwolnieniu chorobowym
 
lczapiewska(at)pup.tuchola.pl 52 5590813 II piętro pok. 206
Katarzyna Szynwelska
doradca klienta indywidualnego dla osób, których nazwisko zaczyna się na lit.K - L
  52 5590813 II pietro pok. 206
Justyna Nadobna
doradca zawodowy, doradca klienta indywidualnego  - przebywa na urlopie macierzyńskim
jnadobna(at)pup.tuchola.pl 52 5590813 II piętro pok. 208
Maciej Kozłowski
doradca zawodowy, doradca klienta indywidualnego  dla osób, których nazwisko zaczyna się na lit.A-B-C-D-E-F-H-I-Ł-O-Ż-Ś-U, realizuje wnioski o studia podyplomowe,kontynuację nauki oraz przygotowanie zawodowe dorosłych
mkozlowski(at)pup.tuchola.pl 52 5540002 II piętro pok. 207
Jarosław Sobek
pośrednik pracy, doradca klienta- realizuje wnioski o roboty publiczne, prace interwencyjne, staże, bony stażowe
jsobek(at)pup.tuchola.pl 52 5590805 II piętro pok. 204
Elżbieta Ligmann
inspektor powiatowy- realizuje wnioski o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, PFRON, pożyczki na utworzenie st. pracy BGK, dotacje FP, EFS, grant (telepraca), świadczenia aktywizacyjne, pozyczka na podjęcie działalności gospodarczej BGK,  Krajowy Fundusz Szkoleniowy, zwrot kosztów dojazdu
eligmann(at)pup.tuchola.pl 52 5590807 II piętro pok. 205
Wioletta Słupińska
Stanowisko ds. programów rynku pracy
wslupinska(at)pup.tuchola.pl 52 5590810 poddasze- pokój nr 303
Marcin Remisz
pośrednik pracy, doradca klienta instytucjonalnego realizuje wnioski o refundacja składek na ubezpieczenie społ.osób -30
mremisz(at)pup.tuchola.pl 52 5590814 parter stanowisko 5
Katarzyna Sobiech
pośrednik pracy, doradca klienta instytucjonalnego, obsługuje Zieloną Linię, rejestracja  oswiadczeń  o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wydawanie informacji Starosty
ksobiech(at)pup.tuchola.pl 52 5590814 parter stanowisko 6
Dorota Pril
pośrednik pracy, doradca klienta instytucjonalnego,  rejestracja  oswiadczeń  o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wydawanie informacji Starosty, EURES
dpril(at)pup.tuchola.pl 52 5590817 parter stanowisko 7
Iwona Kapanka
pośrednik pracy-stażysta, doradca klienta indywidualnego dla osób, których nazwisko zaczyna się na lit.G-J-M-N-W-Y, realizuje wnioski o bon na zasiedlenie oraz zwrot kosztów zakwaterowania
ibauza(at)pup.tuchola.pl 52 5590816 parter stanowisko 3
Grażyna Klunder
pośrednik pracy, doradca klienta indywidualnego dla osób, których nazwisko zaczyna się na lit. P-R-S-T-Z
 
gklunder(at)pup.tuchola.pl 52 5590816 parter stanowisko 2
Lucyna Glaner specjalista ds. programów-stażysta, obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim lglaner(at)pup.tuchola.pl 52 5590807 II piętro pok. 205

Dział finansowo - księgowy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Główny księgowy   52 5590803 301
Księgowość   52 5590804 302

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Samodzielne stanowisko ds. kontroli   52 5590810 303

Samodzielne stanowisko ds. informatyki

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Informatyk   52 5590806 304

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę